Hoog kwalitatieve Printing On Demand

 

Printing On Demand (POD) heeft sinds verschillende jaren een belangrijke plaats ingenomen in de werking bij Drukkerij Artilla.Grote aantallen zijn niet meer van deze tijd. Ze nemen plaats in in uw magazijn, eindigen in de vuilnisbak wegens gedateerd en zijn duur in opslag.
Veel van onze klanten maken gebruik van onze "Print On Demand" service om brochures, handleidingen en cursussen af te drukken wanneer er  nood aan is.

Dit geeft volgende vrijheden:
·         Brochures aangepast per event ( beurs, roadshow)
·         Cursussen voor scholen, hoge school of universiteit. Steeds het juiste aantal.
·         Het juiste aantal cursussen op het juiste ogenblik. zonder overschot, zonder stock.
·         Snel brochures bij bestellen tijdens bijvoorbeeld een beurs
·         Documenten personaliseren per "bezoeker"
·         Catalogus / Prijslijst snel kunnen aanpassen.
·         Snel aanpassingen kunnen doen zonder met een stock van gedateerde brochures, prijslijsten of cursussen te blijven zitten.